פרטי.. מוסתרולפעמים


אני כותבת טורים מאוד אישיים הכוללים פרטים
שלא מאפשרים לי לחוש נוח ש-כ-ו-ל-ם יוכלו
לקרוא.


ואז


אני גונזת אותם


הפעם


החלטתי לפעול אחרת


הטור ישלח אישית לכל מי שישלח בקשה
באמצעות מייל וירצה לקרוא את הטוראין תגובות:

פרסום תגובה