לא טוב לא רעהיקום הוא התרחשות אינסופית בו זמנית. הכל קורה בבת אחת. כל משימות שמירת האיזון מתבצעות במקביל. האדם הוא יצור מוגבל. לאדם אין יכולת לבצע יותר משתי משימות בו זמנית. טייסי קרב נמדדים בין השאר אודות יכולתם לבצע מספר משימות קרב בו זמנית ובזה הם שונים משאר בני האדם. נאמר שמוזיקאים מחוננים מסוגלים לבצע גם ארבע משימות בו זמנית. הבנת ההתרחשות הבו זמנית של מספר בלתי מוגבל של התרחשויות היא מעבר ליכולתו של השכל. עם זאת. כל אדם בונה לעצמו עולם שלם ומשתדל לבקש סדר בתוכו. עולם כזה הוא קטן יותר, מופרד מהיקום הבלתי מוגבל ושוררים בו מספר כללים שרירותיים באמצעותם יכול האדם לזכות באשליה של אחריות על חייו.

לכל אדם מערכת אמונות שרובה הועברה אליו בירושה באמצעות התרבות והחברה בתוכן הוא מבלה את חייו. מאחר וכמות המשתנים במשוואת חייו מוגבלת מאוד ומכילה מספר קטן מאוד של חירויות – כל אדם משתמש בעקרון הרדוקציה. הקטנת העולם למידותיו שלו. המידות המאפשרות לו לשרוד. עם הזמן ויחד עם תחושת הבשלות והבגרות האדם מרחיב את גבולות עולמו [או שלא] ומסוגל להכיל יותר יקום בתודעתו.

השאיפה של התודעה היא לחיות בעולם נפרד ומאורגן. עולם צפוי ככל שניתן המשלב בטחון מחד ואפשרות להנות/להמנע מכאב מאידך. התודעה האנושית מתקיימת כישות נפרדת. הנה אני והנה העולם. העולם מכיל אויבים וידידים. העולם מכיל הזדמנויות וסיכונים. העולם מכיל טוב ורע. מה שמתאים לי ועושה לי נעים הוא טוב. מה שאיני מבינה ונתפס כאיום הוא רע.

על פי רוב – טרנסקסואליות נתפסת כסוג של רע. כאיום לא פשוט ביחס לראיית העולם כמקום בו שוררים סדר וכללים ברורים של הפרדה בין טוב לרע ובין אפשרי [מותר] לבלתי אפשרי [אסור]. הבלתי אפשרי מסרב להמנע מקיום. טרנסקסואליות מפרה את כללי העולם המאורגן והמסודר של התודעה הנפרדת בימינו ובמיוחד בחשיבה המערבית.

מאחר והעולם המאורגן והמסודר כמו גם הצפוי מראש הוא אשליה הרי שעל האדם לפתח מנגנון התמודדות עם האסור המתעקש להתקיים הגם שהוא "אינו אמור" להתקיים. האדם נאלץ ללמוד לחיות גם אם מה שהוא אינו רוצה לראות כלול בעולם מחד ושמתעקש להתקיים מאידך. אחת הדרכים לעשות זאת היא עוד אשליה. אשליה המורכבת משני משתנים. הבחירה החופשית ומערכת השכר והעונש. מחד, לאדם בחירה חופשית [אשליה] ועליו לבחור בטוב – בחירה ששכרה ותגמולה בצידה. מאידך, מאחר ולאדם בחירה חופשית הרי שהוא יכול לבחור גם ברע ובאסור – בחירה שעונשה ומחיריה בצידה.

מנגנון זה מאפשר לתודעה להכיל את מה שאינה רוצה להכיל ומה שפוגע בתפיסתה אודות הסדר הנכון [הטוב] של הדברים ולראות בו פשע שעונש בצידו.

יש שני סוגי עונשים. עונש אחד הוא העונש של היקום ובוראו האל והוא מעבר לגבולות התודעה האנושית. העונש השני הוא ההחרמה [במידה כזו או אחרת] של החוטא.

בתפיסת העולם המערבית בת ימינו טרנסקסואליות היא חטא. קיומה מהווה הפרה [מוסרית, לכאורה מטפיזית] של הסדר ה"נכון" של העולם. טרנסקסואליות שייכת לרע. שייכת לאיום. שייכת לסיכון. מי הם אותם רע, איום וסיכון ? אלו נציגי היקום ?

לא ! היקום הוא חידה גדולה ומורכבת מדי. אם יש בה סדר, הרי שהוא מחוץ לגבולות המשוואה שהשכל מסוגל לה. ההפרה אם כך אינה יכולה להיות משוייכת לסדר היקומי [אם יש כזה – לאדם יש תקווה שאכן זה כך – תקווה בלבד. לא ידיעה מושכלת]. ההפרה משוייכת כל כולה לחווית הבטחון וההשרדות של אדם חלש בעל עולם מוקטן עד כדי כך ששונות וגיוון הקיימים לכל אשר נפנה מבטנו הם איום משמעותי על עולמו המוקטן.

טרנסקסואליות היא איום על הבניית עולם מוסרי בעל כללים נוקשים של טוב ורע שכושלים להתקיים. היא אינה איום על התקיימות היקום והטבע. היא אינה סכנה מטפיזית ואינה הפרה של כללי הטבע אלא של כללי הנכון ומותר מול השגוי והאסור בעולמו החברתי של האדם המנסה ללא הצלחה ליצור דגם מוקטן של עולם האמור לציית לפחדיו שלו.

טרנסקסואליות היא איום מאחר והיא מתקיימת ומחללת את הנסיון לסדר את העולם. נסיון מוגבל וחלש של רצון למצוא סדר בעולם שבו הסדר, אם קיים, נמצא מחוץ לגבולות התודעה המוקטנת.

לא בכל תרבות אנושית ולא בכל עת טרנסקסואליות נתפסה ו/או נתפסת כאיום. דווקא התרבויות הקרובות יותר לטבע מכילות קבלה מלאה לעומת התרבויות המתרחקות מהטבע.
מבט לעבר ההיסטוריה האנושית מלמד שבסופו של דבר – תמיד – הרוח האנושית הבלתי מוגבלת באסורים של מוסר וכוח נצחה. החופש של כל אדם לבחור את גורלו תמיד פרץ מעבר לגבולות המוסר והכפיה.

טרנסקסואליות עשויה להיות קריאתו של חופש האדם להסיר מגבלות ולממש את קריאתו במתאם עם היקום והטבע מעבר לגבולות ההבנה המוגבלת של התודעה המבקשת צמצום. יש בחופש האנושי קריאה. הזמנה. הבטחה.

לקראת סיום אוסיף רק זאת. בתרבות האנושית לאורך חייה התקיימה חלוקה לעיתים מאוד ברורה ולעיתים ברורה פחות ומעודנת יותר בין אדונים ובין משרתים. המשרת קיבל בטחון תמורת ויתור על חירותו. האדון זכה בחירות ונאלץ לותר על בטחון.

למשרת במהותו – כל מה שאינו ברור לחלוטין – איום
לאדון במהותו – כל מה שאינו ברור לחלוטין – הזדמנות

טרנסקסואליות אינה טובה ואינה רעה. אינה דבר זולת התקימותה. אין בעד ואין נגד – רק יש.

אין תגובות:

פרסום תגובה