דרוש/ה מתורגמנ/ית
הם: אז ? את טרנסית (ספק שאלה, ספק ציון עובדה)
אני: מה זה טרנסית ?
הם: את הרי יודעת
אני: לא, אני לא יודעת

--- --- --- ---
אני לא יודעת לדבר בשפה שלהם. השפה שלהם מתארת כביכול משהו מוחשי
מתארת כביכול עולם שאינו טעון הבהרה. עולם יוצר מיצג "מוחשי" של משהו
טרנסית היא עניין של טרנס – מעבר. שפה שבה אני הצד השני של משהו
הצד האחר של משהו. מחוץ לאיזו גדר. גדר של מוסכמה. גדר של הגדרה
גדר שמשרטט האחר שאינו אחר עבורו אני היא האחר

--- --- --- ---
איך אני יכולה לנהל שיחה בעולם לשוני שאינו שלי ?
אני חושבת שאני מבינה מהי טרנסית בשפה שלהם
השפה שלהם אינה השפה שלי, העולם הסינטטי שלי אחר
כל תשובה תהיה תשובה מוזרה

--- --- --- ---
הם: את טרנסית (?)

אני: יש מתורגמן בסביבה ?אין תגובות:

פרסום תגובה